Jorrit Mulder
Scriptiebegeleider
Jorrit Mulder heeft ruime ervaring als scriptiebegeleider, studiebegeleider en onderzoeker voor verschillende organisaties en universiteiten, zoals University of London, New York University en Open Universiteit Nederland. Ook was hij werkzaam als consultant voor de World Economic Forum voor hun Partnerships for Education programma en werkte hij als West-Afrika analist voor het Carter Center te Atlanta. Jorrit is cum laude afgestudeerd met een master in politicologie en heeft een bachelor in muziekwetenschappen. Hij heeft al vele studenten geholpen met scripties, essays of studiebegeleiding op het gebied van de sociale en culturele wetenschappen, zoals bijvoorbeeld economie, bedrijfskunde, psychologie, pedagogiek en culturele wetenschappen. Hij begeleidt zowel WO als HBO studenten op locatie in Amsterdam of online.
Judith Polman
Scriptie- en studiebegeleider
Judith heeft expertise in het begeleiden van studenten met special educational needs, zoals faalangst, scriptiestress, psychische of psychosociale problemen. In haar begeleiding biedt Judith een enthousiaste en persoonlijke benadering en een resultaatgerichte scherpe aanpak die gestructureerd is; zowel wat betreft de inhoud van de scriptie als de planning met de studenten. Judith heeft een wetenschappelijke achtergrond als onderwijskundige en is op dit moment in de laatste fase van haar PhD-traject. Zij heeft ervaring met zowel kwalitatief onderzoek als kwantitatief onderzoek. Judith begeleidt studenten van uiteenlopende opleidingen, waaronder Media & Entertainment Management, Facility Management, Communicatie, Pabo, Pedagogiek, Social Work, Onderwijskunde en Psychologie.
MSc Sifra van Esch
Studie- en scriptiebegeleider
Sifra heeft een master Nederlands Strafrecht in Europa afgerond. Daarnaast heeft zij diverse korte studies op het gebied van psychologie, coaching, gezondheidsgedrag en voeding afgerond aan de Open Universiteit, waaronder de bachelor Psychologie. De afgelopen jaren heeft zij als coach en trainer binnen diverse bedrijven en overheidsinstellingen gewerkt en helpt zij studenten bij diverse studies waaronder: rechten, sociale studies, onderwijskunde, pabo en culturele en maatschappelijke studies. Zowel hbo-, als wo-studenten kunnen bij haar terecht. Haar scriptiehulp is geschikt voor studenten die bijvoorbeeld hulp nodig hebben bij het maken van een goede opzet, het schrijfproces, het analyseren en verwoorden van resultaten of bij het schrijven van een herkansing. Ook helpt Sifra graag bij het aanbrengen van structuur en focus. Studenten voelen zich prettig bij haar concrete, effectieve en begripvolle aanpak. Zij heeft ook ervaring met het begeleiden van studenten die vanwege ad(H)d, autisme of een (chronische) ziekte of beperking extra ondersteuning nodig hebben. Sifra geeft scriptiebegeleiding in Rotterdam en online.
Sharona Dagevos
Scriptiebegeleider
Sharona Dagevos heeft masters in zowel fiscaal recht als strafrecht behaald. Ze haalt veel voldoening uit het begeleiden van studenten. Zij helpt studenten graag om hun ideeën en argumenten helder te verwoorden, om zo tot een goed eindresultaat te komen. Sharona heeft enkele jaren als docent Nederlands- en fiscaal recht gewerkt voor de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ook heeft ze daar veel ervaring opgedaan als scriptiebegeleider. Verder heeft ze praktijkervaring opgedaan als fiscalist bij de Belastingdienst en Deloitte. Sharona geeft scriptiebegeleiding en scriptiecoaching op een positieve en ondersteunende manier. Ze denkt met je mee en adviseert je zo concreet en praktisch mogelijk, zodat je tot een goed eindproduct kunt komen.
Renée Bouwman
Statistiek- en scriptiebegeleider
Renée heeft expertise binnen de zorgsector, waaronder gezondheidswetenschappen, jeugdzorg, medische studies en fysiotherapie. Renée is cum laude afgestudeerd op de master Gezondheidswetenschappen aan de VU. Daarna heeft ze een PhD gedaan en veel ervaring opgedaan als onderzoeker. Haar onderzoeken gaan over beleidsevaluaties in de jeugd- en gezondheidszorg, op macroniveau (beleid van het ministerie) en microniveau (beleid van een ziekenhuis). Ze heeft daarbij veel in Nederlands en Engels gepubliceerd, en ervaring met het begeleiden van stagiaires, jonge onderzoekers en PhD kandidaten. Ze kan je van begin tot eind bijstaan bij je scriptie, zowel bij kwalitatief als kwantitatief onderzoek. Loop je vast bij een statistische analyse (in STATA of SPSS), literatuuronderzoek, een plan van aanpak, of het schrijven van een heldere tekst? Dan kun je bij Renée terecht. Renée kan je goed motiveren en heeft een resultaatgerichte en flexibele werkwijze, denkt actief met je mee en zorgt ervoor dat je met concrete adviezen weer snel verder kunt met je scriptie. Renée begeleidt alle (hbo en wo) sociale en medische studies waaronder bijvoorbeeld sociologie, geneeskunde, gezondheidswetenschappen, psychologie, pedagogiek en jeugdzorg.
Jittie Brandsma
Jittie Brandsma heeft ruime ervaring als studie-, scriptie- en statistiekbegeleider. Ze heeft tientallen kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksprojecten geleid en uitgevoerd op het vlak van onderwijs, scholing, training en arbeidsmarkt in opdracht van onder meer de EU, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, UNESCO Nederland en diverse onderwijsorganisaties. Ze is (cum laude) afgestudeerd in de (onderwijs)sociologie en gepromoveerd in de onderwijswetenschappen. Ze heeft 200+ studenten begeleid bij het schrijven van het onderzoeksvoorstel, scriptie, herkansing of kleinere essays. Ze heeft ervaring met een breed scala aan studierichtingen in zowel het hbo als het wo, waaronder in het hbo: PABO, lerarenopleidingen, pedagogiek, sociale studies, maar ook HBO-V en de paramedische opleidingen en in het wo: sociologie, onderwijskunde, (ortho)pedagogiek, psychologie, communicatiewetenschappen, taal- en cultuurwetenschappen, HRD/HRM, bestuurs- en bedrijfskunde. Ze kan studenten ook helpen bij hun (meer complexe) SPSS analyses. Begeleiding bij Engelstalige scripties is eveneens geen probleem.
Lauren ten Wolde
Scriptie- en studiebegeleider
Lauren heeft vier studies op haar naam staan en heeft ontzettend veel ervaring met het doen van onderzoek en het schrijven van scripties. Haar studie aan de universiteit van Leiden, sloot zij af met een Master Arts & Culture. Na afronding hiervan heeft ze in Antwerpen gestudeerd, gevolgd door een Master in Conservatie-Wetenschappen aan de Technische Hochschule in Keulen. Voor de verdediging van haar laatste masterproef behaalde Lauren een 10, waardoor zij met recht een specialist op het gebied van onderzoek en scripties genoemd mag worden. Lauren heeft ruime kennis van analyse- en schrijfmethoden op academisch niveau, zowel in de Nederlandse als de Engelse taal. Ze kan helpen bij het opzetten van een onderzoeksvoorstel en bij het formuleren van onderzoeksvragen. Ze gaat samen met de student doelgericht te werk om een antwoord te vinden op alle vraagstukken die de student tegenkomt. Het interpreteren van resultaten en hier structuur aan geven kan een hele uitdaging zijn, maar Lauren stuurt bij waar dat nodig is. Studenten kunnen bij haar terecht voor correctiewerk en voor advies. Bovendien heeft Lauren aandacht voor de stressfactor die bij het schrijven van een scriptie kan ontstaan en waarbij soms de motivatie verloren kan gaan. Op momenten waar de spanningen hoog oplopen is een goede ondersteuning van groot belang. Lauren biedt dan de juiste hulp zodat de eindstreep kan worden gehaald.
Dr. Linda Muusses
Scriptiebegeleider
Linda Muusses is gepromoveerd communicatiewetenschapper en psycholoog. Zij deed onderzoek naar romantische relaties en internetgebruik, en heeft ervaring als docent aan verschillende universiteiten. Als docent of tweede lezer heeft zij zowel scripties begeleid bij arbeids- en organisatiepsychologie als bij sociale psychologie. Linda heeft als studie- en scriptiecoach vele studenten begeleid bij de bachelor- en masterthese of andere onderdelen van de studie, en ondersteunt zowel HBO als WO studenten van aanverwante opleidingen. Het mooiste vindt Linda het als ze studenten vaardigheden aan kan leren waardoor ze ook in vervolgsituaties beter weten hoe ze tot een oplossing kunnen komen. Ze helpt studenten graag met goede schrijfvaardigheden, theoretische of statistische problemen oplossen, realistisch plannen, en omgang met stress of een gebrek aan concentratie. Ze denkt graag met studenten mee om tot een oplossing of keuze te komen.
Drs. Robert Kopuit
Scriptiebegeleider
Drs. Robert Kopuit is socioloog en heeft gewerkt als docent communicatie en commerciële economie aan, onder meer, de Hogeschool Inholland. Ook heeft hij als lector interculturele communicatie aan de AP Hogeschool in Antwerpen gewerkt en vele tientallen Hbo-studenten begeleid als afstudeerbegeleider/scriptiecoach/tweede lezer op het gebied van marketing en communicatie. De begeleiding die Robert biedt is vooral geschikt voor Hbo-studenten die oog hebben voor the bigger picture (wat wil de organisatie toevoegen aan het leven van de klant), maar die moeite hebben met de opzet en/of structuur van hun scriptie. Ook kan hij hulp bieden aan studenten die het spoor bijster zijn geraakt in de digitale wervelwind die de marketing ingrijpend heeft veranderd: SEO- en SEA technieken, search advertising, content marketing, social media-marketing, mobile marketing, e-mail marketing, user experience-design en user interface-desin, virtual reality, e-customer relationship management enz. Robert werkt online of op locatie in de Randstad.
Roos van der Meijden
Scriptiebegeleider
Mijn naam is Roos van der Meijden. Ik heb ruime ervaring als scriptiebegeleider, studiebegeleider en onderzoekster binnen verschillende vakgebieden. Mijn Bacheloropleiding en twee Master opleidingen hebben me een reeks van vaardigheden opgeleverd op het gebied van: Sociale Wetenschappen, Culturele Wetenschappen, Communicatiewetenschappen, Marketing, Politicologie, International Business (IB), China Studies, Social Work, Maatschappelijk Werk & Dienstverlening, Pedagogische Wetenschapen en Duurzaamheidseducatie. Ik ben voornamelijk gespecialiseerd in het uitvoeren van kwalitatief onderzoek. Daarnaast ben ik punctueel, communicatief, analytisch ingesteld en een echte probleemoplosser. Ik ondersteun hbo- en wo-studenten graag bij bijvoorbeeld, het onderzoeksvoorstel, het schrijfproces, het analyseren en verwoorden van resultaten en het structureren van teksten. Ik heb al veel studenten begeleid bij het schrijven van scripties, essays en portfolio’s.
Daan MPhil Sauren
Scriptiebegeleider
Daan begeleidt vanaf 2015 studenten die afstuderen binnen de opleidingen Social Work, Sociaal Juridische Dienstverlening, Rechten en Pedagogiek. Hoewel hij dus veel affiniteit heeft met sociale wetenschappen, heeft hij ook een marketingachtergrond en ervaring met het begeleiden van studenten Marketing, Commerciële Economie, Bedrijfseconomie en Management. Na jarenlang ervaring opdoen als begeleider is hij een prima allrounder en heeft zelfs verpleegkundigen, ICT-ers en accountants aan een diploma geholpen! Daan vindt het leuk om zich in korte tijd te verdiepen in complexe onderwerpen en beschikt over goede analytische vermogens. Deze gebruikt hij bij het analyseren van praktijkproblemen, bij het maken van een vertaalslag naar goede vragen en bij het aanbrengen van een rode draad in een tekst. Door zijn werkervaring als scriptiebegeleider, docent en als beleidsadviseur beschikt Daan over een brede, vakoverstijgende kennisbasis. Hij heeft onder meer een onderzoeksmaster afgerond en heeft voor meerdere Hbo-opleidingen gewerkt als docent en als begeleider, waaronder de Hogeschool Arnhem-Nijmegen en voor de Hogeschool Leiden. Daan geeft scriptiebegeleiding in Nijmegen en online (op afstand).
Bob van Limburg
Statistiek- en scriptiebegeleider
Bob van Limburg (1958) werkt sinds 1985 in het hoger onderwijs bij zowel hbo als wo masters en bachelor opleidingen. Hij heeft zowel bij bedrijfskundige opleidingen gewerkt (universiteit van Groningen, heao ce, be, bedrijfskunde), bij onderwijskundige opleidingen (eerste en tweede graad lerarenopleidingen) als bij hbo bachelor en master pedagogiek. Hij kan dus veel verschillende onderwerpen aan, waaronder ook medisch statistische onderwerpen aangezien hij ook samenwerkt met universitaire medische opleidingen en hbo verpleegkunde.Hij is afgestudeerd algemeen, kwantitatief en sociologisch econoom. Daarnaast is hij filosoof en is hij gepromoveerd in de ruimtelijke wetenschappen. Bob kan studenten begeleiden in alle fases van de scriptie en heeft daarnaast uitstekende expertise in statistiek (SPSS, Stata en R) Bob woont met zijn vrouw en zijn honden in het Friese Nieuwehorne.
Safae Rahmouni
Statistiek- en scriptiebegeleider
Safae heeft een bachelor Bedrijfseconomie en zij heeft de master Economics aan de Vrije Universiteit afgerond. Dit is een research master met een specialisatie in econometrie, economische modellering en ontwikkelingseconomie. Safae heeft kennis van verschillende onderzoeksmethoden, zowel kwalitatief als kwantitatief. Tijdens haar studie heeft zij zich veel beziggehouden met data-analyses. Safae is bekend met de statistiek programma’s SPSS en STATA en gaf hierin bijles aan de Vrije Universiteit. Als onderzoeker bij de Rekenkamer Metropool Amsterdam hield zij zich bezig met onderzoek doen naar het beleid van de gemeenten Amsterdam en Zaandam. Safae is een vriendelijke en ervaren begeleider die studenten graag helpt met onder andere statistiek vragen. Safae werkt online als statistiekbegeleider en biedt scriptiehulp.
mr. dr. drs Marion Brienen
Scriptiebegeleider
Marion Brienen is een gepromoveerd jurist en taalwetenschapper. Zij heeft gewerkt bij de Universiteit van Tilburg en het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC). Zij heeft Franse taal- en letterkunde en Romaanse talen gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is zij afgestudeerd aan de rechtenfaculteit van de Rijksuniversiteit Leiden met als specialisaties internationaal- en milieurecht. Marion is gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg bij de vakgroep straf- en strafprocesrecht. Haar onderzoek had veel raakvlakken met de victimologie en criminologie waardoor haar interesse in dit vakgebied werd gewekt. Zij heeft daarna met veel plezier gewerkt als senior onderzoeker bij het WODC en meegewerkt aan onderzoeken naar nationale en internationale georganiseerde criminaliteit, witwassen, ondergrondsbankieren en mensenhandel. Marion heeft ervaring in de begeleiding van studenten bij de bachelor- en masterthese en andere onderdelen van hun studie. Zij vindt het leuk om zowel HBO als WO studenten te begeleiden en hen vaardigheden aan te leren, zoals het opzetten, structureren en helder schrijven van teksten en het plannen van werkzaamheden.