request-logo

Methode

Een beproefde methode

Bij Studielab beginnen we altijd eerst met een geheel vrijblijvend intakegesprek. Dit gesprek duurt ongeveer een half uur en kan plaatsvinden bij ons op kantoor of online via Skype. Het doel van dit gesprek is om kennis te maken met een begeleider naar je keuze, te achterhalen wat de hulpvraag is en om uit te leggen hoe het allemaal werkt bij Studielab. Vervolgens spreken we daarna altijd eerst een online of face-to-face een proefles af. Tijdens de proefles kan je begeleider afhankelijk van je wensen en fase in het scriptieproces een analyse van je scriptie maken en de eerder gegeven feedback of je helpen met een specifieke vraag. Ook kan je begeleider tijdens dit uur  met je brainstormen over je hoofd-en deelvragen, onderzoeksopzet of andere ideeën voor je scriptie. Verder is het doel van deze les om te achterhalen wat precies er verder nog allemaal dient te gebeuren en welke soort en hoeveel begeleiding gewenst is. Na de proefles begint het begeleidingstraject van je scriptie, welke afhankelijk van je behoefte kan bestaan uit 1) online lessen via Skype, 2) face-to-face lessen of 3) studiedagen in onze studieruimte aan het WG plein 233 te Amsterdam. Zodra het begeleidingstraject is afgerond evalueren we hoe je het begeleidingstraject hebt ervaren en wat je hiervan hebt geleerd.