request-logo

Praktijkonderzoek

Vind hier naar onderwerp een aantal do’s en dont’s voor bij het schrijven van een scriptie:

 

Do’s bij het doen van praktijkonderzoek

 • Maak een duidelijke keuze, op basis van je onderzoeksvraag, voor kwantitatief of kwalitatief onderzoek
 • Kijk naar de onderzoeksstrategie van andere scripties en artikelen en bepaal welke gegevens je minimaal nodig hebt en hoe andere onderzoekers aan hun gegevens zijn gekomen
 • Bedenk wat er minimaal moet gebeuren om een acceptabel niveau van betrouwbaarheid en validiteit te behalen. Bepaal je ondergrens
 • Oefen met interviews en vragenlijsten voordat je ze werkelijk gaat gebruiken
 • Plan je praktijkonderzoek zorgvuldig en ruim in. Bespreek deze planning met je begeleider of andere verantwoordelijken (bedrijfsleider, etc.)
 • Loop vooruit op je resultaten en stel je bepaalde uitkomsten voor. Wat zou je met deze uitkomsten kunnen beweren
 • Ken de beperkingen van je onderzoek en neem ze mee in je analyse en discussie

Dont’s bij het doen van praktijkonderzoek

 • Te grote opzet
 • Verwisseling kwantitatieve en kwalitatieve methodes
 • Onhaalbare statistische relevantie (betrouwbaarheid)
 • Onvoldoende diepgang (gebrek aan triangulatie of terugkoppeling)
 • Onvoldoende planning van de onderzoeksdata en het onderzoeksproces