request-logo

Scriptietips

Scriptietips - Ga jij binnenkort afstuderen en moet je daarvoor een thesis schrijven?

Hieronder vind je naar onderwerp diverse scriptietips.

Individuele scriptiebegeleiding of scriptietips nodig? Vraag een gratis intakegesprek aan!

Input this code: captcha


scriptietips

Een goede thesis schrijven is een vak apart. Waarschijnlijk heb je tijdens je studie weleens een betoog, annotatie of essay moeten schrijven. Uiteraard is het een voordeel als schrijven daarbij voor jou geen probleem was. Toch moet je het schrijven van een scriptie niet onderschatten. Anders dan bij deze opdrachten dien je bij het schrijven van een scriptie zelf namelijk een gedegen onderzoek te verrichten. Een thesis schrijven volstaat daarom niet met het analyseren of in kaart brengen van theorieën uit bestaande literatuur. Ditmaal dien je, binnen de gestelde kaders van je opleiding, zelf te bedenken wat je wilt onderzoeken en waarom. Ook dien je te bedenken hoe je dit gaat doen. Met andere woorden; je dient zelf een onderzoeksmethode te kiezen en je moet deze ook kunnen verantwoorden. Vervolgens moet je het onderzoek daadwerkelijk uitvoeren en de resultaten analyseren.

Het uitgebreide verslag dat je daar over schrijft, je scriptie, moet vervolgens aan diverse eisen voldoen. Een goede thesis schrijven betekent daarom eveneens dat je een bepaalde logische opbouw en structuur moet aanhouden.

Scriptietips: de indeling van je scriptie

Het schrijven van een goede scriptie valt of staat met een goede indeling. Verdiep je daarom voordat je begint met schrijven, in de structuur en indeling van een goede scriptie. Wij helpen je alvast op weg met onderstaande scriptietips.

In de meeste gevallen bestaat de indeling van je scriptie uit de volgende onderdelen:

  1. Je begint met een korte samenvatting/abstract, dit is een kort maar krachtig overzicht van je onderzoek.
  2. Vervolgens ga je een inleiding schrijven.
  3. Het theoretisch kader komt meestal na je inleiding. Hierin licht je de belangrijkste begrippen uit je onderzoek toe aan de hand van definities en relevante theorieën.
  4. In de methodologie licht je toe welke onderzoeksmethode(n) je gaat gebruiken in je onderzoek.
  5. Na de resultaten van je onderzoek besproken te hebben volgt de conclusie.
  6. In je conclusie geef je een antwoord op je centrale vraag.
  7. Vervolgens sluit je af met een discussie waarin je dit antwoord verder gaat analyseren en je de beperkingen van je onderzoek bespreekt.
  8. Hierna volgen praktische aanbevelingen en/of aanbevelingen voor vervolgonderzoek.
  9. De literatuurlijst, jurisprudentielijst en bijlagen vind je aan het eind van de scriptie.