request-logo
Judith heeft expertise opgebouwd in het begeleiden van studenten met special educational needs, zoals studenten met faalangst, motivatieproblematiek, scriptiestress, psychische problemen, psychosociale problematiek of met een autismespectrumstoornis (ASS). In haar begeleiding biedt Judith een enthousiaste en persoonlijke benadering en een resultaatgerichte scherpe aanpak die gestructureerd is; zowel wat betreft de inhoud van de scriptie als de planning met de studenten.
Judith heeft een wetenschappelijke achtergrond als onderwijskundige en is op dit moment in de laatste fase van haar PhD-traject, wat ze als onderwijskundig motivatie-onderzoeker volgt aan de Universiteit van Amsterdam. Judith begeleidt studenten van uiteenlopende opleidingen. Dit betreft met name hbo-opleidingen waarbij toegepast sociaal onderzoek uitgevoerd wordt. Vaak gericht op een adviesrapportage of een content creatie (ontwerpgericht onderzoek). Judith heeft ervaring met zowel kwalitatief onderzoek als kwantitatief onderzoek. Zij kan studenten begeleiden met uitvoeren en interpreteren van analyses. Judith begeleidt studenten vanuit het westen, het midden én het oosten van Nederland, en biedt tevens online begeleiding aan.
Studenten die Judith tot heeft mogen begeleiden komen van opleidingen zoals: Media & Entertainment Management, Facility Management, Facilitaire Eventmanagement, Leisure & Events Management, Communicatie, Tourism Management, Pabo, Pedagogiek, International Music Management, Social Work, Master Educational Leadership, Master Leren en Innoveren en Master Pedagogiek. Daarnaast begeleidt Judith studenten van wo-opleidingen binnen de gedragswetenschappen zoals Onderwijskunde, Onderwijswetenschappen, Pedagogische wetenschappen, Psychologie.