request-logo
Marion Brienen is een gepromoveerd jurist en taalwetenschapper. Zij heeft gewerkt bij de Universiteit van Tilburg en het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatie Centrum (WODC). Zij heeft Franse taal- en letterkunde en Romaanse talen gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarnaast is zij afgestudeerd aan de rechtenfaculteit van de Rijksuniversiteit Leiden met als specialisaties internationaal- en milieurecht. Marion is gepromoveerd aan de Universiteit van Tilburg bij de vakgroep straf- en strafprocesrecht. Haar onderzoek had veel raakvlakken met de victimologie en criminologie waardoor haar interesse in dit vakgebied werd gewekt. Zij heeft daarna met veel plezier gewerkt als senior onderzoeker bij het WODC en meegewerkt aan onderzoeken naar nationale en internationale georganiseerde criminaliteit, witwassen, ondergrondsbankieren en mensenhandel.
Marion heeft ervaring in de begeleiding van studenten bij de bachelor- en masterthese en andere onderdelen van hun studie. Zij vindt het leuk om zowel HBO als WO studenten te begeleiden en hen vaardigheden aan te leren, zoals het opzetten, structureren en helder schrijven van teksten en het plannen van werkzaamheden. Het begeleiden van studenten bij het schrijven van hun scripties vindt zij een van de mooiste onderdelen van het werk van een wetenschappelijk docent, omdat hier juist haar belangstelling voor taal en inhoud samen komen en je door individuele begeleiding studenten net dat stapje verder kunt brengen. Zij heeft ruime ervaring in de begeleiding van mensen met dyslectie. Marion is praktisch en pragmatisch ingesteld en studenten waarderen haar doelgerichte inbreng en tips.