request-logo

Gedragscode

Onze gedragscode

Waarom een gedragscode? Regelmatig krijgen wij via de media of van universiteiten en hogescholen vragen over de aard van onze begeleiding. Bij Studielab waarborgen we onze kwaliteit door een gedragscode, waaraan scholen, universiteiten en studenten ons kunnen houden. Deze gedragscode is afgeleid van de huidige missie van Studielab: het stimuleren van cliënten om het beste in zichzelf naar boven te halen. Vanuit dit uitgangspunt is er gekozen voor een aantal gedragsregels die leidend zijn in hoe medewerkers met elkaar en met cliënten behoren om te gaan. Bij overschrijding van deze gedragsregels is een sanctiebeleid van toepassing.

Algemene gedragsregels

 • We gaan respectvol met elkaar om
 • We vertonen open, eerlijk en integer gedrag
 • We maken heldere afspraken en komen deze na
 • We spreken ergernissen naar elkaar uit
 • We kijken kritisch naar ons eigen gedrag en staan open voor correct gegeven commentaar
 • We denken in oplossingen en niet in problemen

Aanvullende gedragsregels studie- en scriptiebegeleiding

 • We stimuleren studenten het beste uit zichzelf te halen
 • We nemen nooit het onderzoek of schrijfwerk uit handen van de student
 • De student blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de gehele scriptie
 • De inhoud van de begeleiding is strikt vertrouwelijk
 • We werken desgewenst actief samen met de scriptiebegeleider van de opleiding
 • Onze begeleiding wordt gegeven binnen de kaders van de opleiding met de beoordelingscriteria als uitgangspunt