request-logo

Literatuuronderzoek

Vind hier naar onderwerp een aantal do’s en dont’s voor bij het schrijven van een scriptie:

Do’s bij het doen van literatuuronderzoek

  • Bedenk duidelijke stapsgewijze vragen die beschrijven, verklaren en evalueren en uiteindelijk leiden tot een vooraf gesteld doel (hypothese, randvoorwaarden, etc.)
  • Maak een selectie van de literatuur die je wilt gaan gebruiken en verwerk deze literatuur met behulp van indexkaartjes.
  • Maak een duidelijke opzet van het verloop van het hoofdstuk en probeer kernzinnen te vormen die een leidraad vormen voor de opzet van een (sub)paragraaf.
  • Wacht zo lang mogelijk met schrijven.

Dont’s bij het doen van literatuuronderzoek

  • Te weinig bronnen
  • Teveel oude/irrelevante bronnen
  • Geen duidelijk geformuleerde deelvragen
  • Geen doel (hypothesen, benchmarks, conceptueel model, etc.)