request-logo

Structuur

Vind hier naar onderwerp een aantal do’s en dont’s voor bij het schrijven van een scriptie:

 

Do’s bij het structureren van een scriptie

 • Maak je hoofdvraag specifiek en relevant
 • Gebruik activerende werkwoorden: bijvoorbeeld: analyseren, toetsen, bepalen, betekenen, bijdragen, veranderen
 • Baken af: naar plaats, tijdsperiode, fase, perspectief, meetbaarheid
 • Test je vraag met een ander: Nou en?
 • Maak ongeveer 5 deelvragen die samen je hoofdvraag beantwoorden, maar niet overlappen
 • Bekijk in de database van je opleiding scripties die met een voldoende zijn afgesloten en let hier op de hoofd- en deelvragen
 • Bespreek je methode met je begeleider
 • Vraag jezelf niet: wat KAN ik over het onderwerp vertellen, maar: wat MOET ik over het onderwerp vertellen?
 • Voorkom plagiaat: schrijf op wat je waar vandaan hebt
 • Ken het verschil tussen citeren en parafraseren

Dont’s bij het structuren van een scriptie

 • Een te brede onderzoeksvraag: “Wat is de invloed van cultuur op gewoontes van Nederlanders?”
 • Een dubbele onderzoeksvraag: “Heeft de toegenomen zuivelconsumptie effect op tandbederf, en zo ja, wat valt daar aan te doen?”
 • Gegevens verzamelen voordat je een onderzoeksstrategie hebt
 • Beginnen met onderzoeken voordat de richtlijnen van opleiding en begeleider volledig duidelijk zijn