request-logo
Regelmatig krijgen we bij Studielab de vraag of we ook scripties puur alleen nakijken op taal, spelling en grammatica en of we een plagiaatcheck kunnen doen. Dit heeft echter meestal pas zin aan het einde van een scriptietraject wanneer het onderzoek adequaat is uitgevoerd, de scriptie een duidelijke logische structuur heeft en de tekst in argumentatief opzicht goed loopt en inhoudelijk klopt. Hiervoor werkt Studielab samen met SCRiBBR, een online team van professionele taalexperts die de stijl en spelling van je scriptie kunnen perfectioneren. Zij redigeren zowel scripties in het Nederlands als in het Engels. Daarnaast biedt SCRiBBR ook online een plagiaatcheck aan in samenwerking met Ephorus/Turnitin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *