studiebegeleiding Rotterdam

Effectieve scriptiebegeleiding bij het verbeteren van je scriptie 

Scriptie afgekeurd? Daarin ben je helaas niet alleen. Veel studenten, ook wanneer zij doorgaans heel goede cijfers halen, lopen vast bij het schrijven van een scriptie. Waarom worden scripties doorgaans afgekeurd en hoe kunnen we jou helpen met het verbeteren van je scriptie?

Waarop wordt een scriptie afgekeurd?

De scriptie is een onvermijdelijk onderdeel voor wie zijn of haar bachelor of master wil afsluiten. Kandidaten werpen hun ziel, zaligheid en veel inspanningen in de strijd bij het maken van hun thesis volgens de richtlijnen van de universiteit en de eisen van de docenten.
Om welke redenen halen studenten een onvoldoende voor hun scriptie? Vaak wordt een scriptie afgekeurd om een van de volgende redenen:

  • Gebrekkige opbouw scriptie: het niet voldoende duidelijk maken van de rode draad van de scriptie.
  • De inleiding van de scriptie is ondermaats: werkt niet logisch naar de centrale vraag toe.
  • Het praktijkonderzoek is niet verbonden met het literatuuronderzoek en andersom.
  • Het niet juist naleven van de richtlijnen van de universiteit.
  • Onvoldoende praktische aanbevelingen.
  • Een gebrek aan diepgang bij het analyseren van de resultaten.
  • Nalatigheid of onwetendheid en gebrek aan een goed begrip van de essentiële vereisten van de thesis.

Een fundamentele fout die er helaas ook toe kan leiden dat een scriptie afgekeurd wordt, is het indienen van een scriptie met een verkeerde schrijfstijl of met een slecht opgemaakte literatuurlijst. Er zijn professoren die met de evaluatie van de thesis zelfs beginnen bij deze literatuurlijst. Zo kunnen ze nagaan of er goed literatuuronderzoek is verricht, waarbij voldoende relevante bronnen zijn gevonden.

Hulp nodig bij het verbeteren van je scriptie? Neem vrijblijvend contact met ons op!

Bel of app naar 0653161485. Wij reageren altijd binnen 12 uur!

Bronvermelding en theoretisch kader

Correct literatuuronderzoek, waarvan een groot deel vaak tot uiting komt in het theoretisch kader, is de basis van het onderzoek. Helaas wordt hieraan vaak te weinig aandacht gegeven. Wanneer belangrijke theorieën en modellen niet genoemd zijn of niet als basis worden gebruikt voor de rest van het onderzoek, is het resultaat vaak een onvoldoende.

Daarnaast moet goed gecontroleerd worden of internetbronnen zoals blogs en websites, wel betrouwbaar en actueel zijn. Tenslotte moet ook de verwijzing in de voetnoten correct zijn en moeten citaten op de juiste wijze worden weergegeven. Je wilt immers voorkomen dat een inhoudelijk goede scriptie wordt afgekeurd, doordat niet consequent wordt verwezen.

Naast de opmaak, opbouw, structuur, onderzoeksopzet en het theoretische kader, leveren ook de conclusie, discussie en aanbevelingen vaak problemen op. Bij hbo-studenten zien we helaas vaak dat de aanbevelingen niet voldoende praktisch zijn. Daarnaast zien we bij wo-studenten juist regelmatig dat de diepgang in de analyse van de onderzoeksresultaten ontbreekt.

De ervaren scriptiebegeleider van Studielab kunnen jou helpen om nog beter inzichtelijk te maken waarom jouw scriptie is afgekeurd. Vervolgens kunnen ze jou op effectieve wijze begeleiden bij het verbeteren van je scriptie.

Waarom scriptiehulp inroepen?

Externe scriptiehulp inschakelen bij het schrijven van je scriptie wanneer deze is afgekeurd, is in veel gevallen aan te bevelen. Een scriptie herkansen met een goede afloop is immers alleen mogelijk wanneer je volledig begrijpt waarom deze is afgekeurd. Doordat je zelf al zo lang bezig bent met je scriptie, is het mogelijk dat je over de gemaakte fouten heen leest of ze niet als fouten herkent. Gebruik maken van scriptiehulp wil dan ook niet zeggen dat je het zelf niet kan; het is gebruik maken van de blik van een ervaren begeleider die buiten het proces staat en daarom objectiever kan kijken.

Een scriptiebegeleider neemt uiteraard het werk niet van je over, maar scriptiebegeleiding geeft je wel praktische en concrete hulp, waardoor je het eenvoudig zelf kunt. Een scriptie herkansen is minder stressvol en eenvoudiger, wanneer je hierbij goede begeleiding krijgt.

Probeer dus, wanneer je hoort dat je scriptie is afgekeurd, in een zo vroeg mogelijk stadium hulp te zoeken. Dit kan zijn bij je docent of begeleider of bij een ervaren medestudent. Is deze scriptiehulp niet toereikend? Neem dan vrijblijvend contact op met Studielab: wij leggen graag uit op welke wijze wij jou kunnen ondersteunen.
Onze professionele begeleiders zijn zeer ervaren en kunnen vanaf een afstand een eerlijk onderdeel vellen. Hierdoor kunnen zij objectief vaststellen op welke punten de scriptie anders en beter moet en jou hier effectief bij begeleiden.

Vrijblijvend meer informatie over scriptiebegeleiding? Vul onderstaand contactformulier in!

scriptie opbouw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *